44817408_1280

Merhaba değerli okurlarım,

Bu hafta sizleri Mindmeister hakkında bilgilendirmek istiyorum. Mindmeister kavram haritalarınızı oluşturmanız için geliştirilmiş bir araçtır. Kavram haritaları,  kavramların kendileri ile aynı kategorideki diğer kavramlarla bağlantısını gösteren bireysel öğrenme araçlarıdır.Bir başka deyişle tek bir kavramın aynı kategorideki diğer kavramlarla bağlantılarını belirten somut grafiklerdir.

maddekavram6_1238778940
Kavram haritaları, yeni öğrenilecek bilgiyi daha açık hale getirmekle , önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında anlamlı bağlantılar kurulmasına yardımcı olmaktadır. Anlamlı öğrenmeyi temele alan kavram haritaları , bireysel alan öğrenmelerinde ezberleme yerine, öğrenmenin daha kalıcı uzun süreli olmasını sağlamaktadır. Kavram haritalarının, bilgiyi görselleştirme, ilişkilendirme, somutlaştırma, sınıflama gibi işlevleri vardır. Ancak en önemli işlevi bilgiyi anlamlı hale getirmektir. Kavram haritaları öğrenilecek yeni ünitelerin kapsamının tanımında, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemede, kavramsal yanılgıları ortaya çıkarmada ve gidermede öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarını ortaya koymada etkin olarak kullanabilir.

Peki sizler derslerinizde kavramlar arası ilişkileri öğreteceğiniz zaman hangi araçla kavram haritası oluşturuyorsunuz? İşte bu noktada aradığınız cevap Mindmeister olabilir…

4-644x420

Bir öğretmenin, Türkçe derslerinde sözcük türlerini yukarıdaki gibi bir kavram haritası kullanarak anlatması salt yazıyla anlatmasına göre akılda kalıcılık konusunda daha etkili olacaktır 🙂

Mindmeister’de kavram haritasını nasıl oluştulabileceğiniz hakkındaki bilgileri aşağıdaki videoda bulabilirsiniz 🙂

Çok kolay bir kullanım arayüzü sunan MindMeister ile oluşturduğunuz zihin haritalarını başkalarının da değiştirmesine izin verebilir, böylelikle online beyin fırtınaları oluşturabilirsiniz… 😀

İyi okumalar 😀

KAYNAKLAR:

Reklamlar